René Froger zet zich in voor de volgende

Goede doelen

Foto credits: Edwin Smulders

Voedselbanken Nederland

Voedselbanken Nederland hebben als doel directe voedselhulp te bieden aan de armste mensen en om verspilling van goed voedsel te voorkomen.
Voedsel wordt gratis verstrekt.

De armoede in Nederland neemt van jaar tot jaar toe: 1,2 miljoen mensen leven in armoede.
In totaal zijn dat ruim 600.000 huishoudens.
Waar ruim 375.000 minderjarige kinderen opgroeien.
Dat is 1 op de 9 kinderen
Tienduizenden kinderen zitten dagelijks met honger in de klas